Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. ( zwane dalej RODO ) informujemy, że bezpieczeństwo Twoich danych od zawsze było dla nas sprawą priorytetową. Wyprzedzając wszelkie przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych zawsze robiliśmy to w sposób możliwie najbezpieczniejszy z poszanowaniem wszelkich praw do prywatności. Dlatego też obecne dyrektywy nie powodują żadnych poważniejszych zmian w sposobie przetwarzania Twoich danych przez naszą firmę. Jednakże pragniemy poinformować Cię o Twoich prawach przysługujących, które znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

1. Administratorem danych oraz właścicielem serwisu visitSobotka.com jest Stowarzyszenie Rozwoju Monte Silentii, z siedzibą w 55-050 Sulistrowice, ul. Krótka 1. Strona internetowa stowarzyszenia www.montesilentii.pl

2. Operatorem serwisu visitSobotka.com jest firma INFORD – web & marketing agency.

Możesz się z nami skontaktować:

– poprzez email: kontakt@montesilentii.pl lub kontakt@visitSobotka.com
– listownie – na adres podany powyżej

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy i przetwarzamy ponieważ zamówiłeś jedną z usług, które oferujemy.

Cel przetwarzania danych
Celem przetwarzania Twoich danych jest zapewnienie realizacji oraz dostarczania zamówionych produktów/usług oraz powiadamianie Ciebie o ich statusach. Dane przetwarzane są również dla celów podatkowych oraz księgowych.

Jakie dane przetwarzamy.
Na każdym etapie realizacji naszych usług pozyskujemy oraz przetwarzamy tylko i wyłącznie minimalne i niezbędne dane. Są to: imię, nazwisko, nr telefonu, adres, zamieszkania, adres do korespondencji, opcjonalnie PESEL, rejestrowe dane firmowe.

Kto przetwarza Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez administratora danych oraz operatora serwisu a także ewentualne podmioty upoważnione do przetwarzania tych danych przez administratora, tylko i wyłączenie w ramach realizacji funkcji serwisu oraz zamówionych przez Ciebie produktów/ usług np. (firmy kurierskie, zakłady ubezpieczeń, operatorzy domen, dostawcy usług hostingowych)

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres obowiązywania umowy zawartej z Tobą oraz przez czas, który wymagany jest odrębnymi przepisami dla celów ewentualnej sprawozdawczości oraz kontroli podatkowej przez organy administracji państwowej.

Twoje prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci określone uprawnienia:

Polityka plików cookie

Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność danego użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają one urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

Jakiego rodzaju plików „cookie” używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Pliki cookie sesyjne
Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

Pliki cookie służące do analiz
Pliki cookie pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.

Pliki cookie używane do targetowania
Pliki cookie zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

Usuwanie plików „cookies”

Najpopularniejsze przeglądarki oferują możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać, korzystając z poniższych linków.


Proszę obrócić urządzenie