Dodaj do polubionych 2

Zalew Sulistrowicki

Zalew Sulistrowicki to zlokalizowany u podnóża Ślęży, między Sulistrowiczkami, a Sulistrowicami, sztuczny zbiornik o powierzchni ok 6ha. Utworzony na Potoku Sulistrowickim. Pojemność zalewu szacuje się na ponad 200 tysięcy metrów sześciennych wody. Północny brzeg zalewu stanowi zapora spiętrzająca wody. Na brzegu południowym zlokalizowana jest publiczna, bezpłatna plaża wraz z zadaszonymi wiatami. Z plaży rozciąga się piękny widok na górę Ślężę.

Po stronie zachodniej znajduje się kompleks wypoczynkowy SuliCamp dysponujący, własnym parkingiem, polem namiotowym, domkami do wynajęcia oraz parcelami dla kamperów.

Dziś Zalew Sulistrowicki stanowi miłe i przyjemne miejsce odpoczynku i rekreacji zarówno dla mieszkańców jak i turystów. W porze zimowej od strony plaży miejskiej staje się centrum lokalnego morsowania.

Historia zalewu i jego powstania jest bardzo ciekawa. Poniżej przedstawiamy wybrane ciekawostki.
( w trakcie aktualizacji )

Historia Zalewu Sulistrowickiego

Zalew powstał w latach 70 ubiegłego stulecia. Mapa przedstawiająca lokalizację nieistniejącego jeszcze zalewu w roku 1966. W roku 1974 w miejscu zalewu wybudowana była już tama jednak zbiornik jeszcze nie był napełniony wodą. Jego napełnienie trwało 1,5 roku. Od tego momentu Zalew Sulistrowicki stał się atrakcją turystyczną Masywu Ślęży, co roku przyciągając licznych turystów.

Sulistrowice w roku 1966 z naniesionym miejscem nieistniejącego jeszcze Zalewu Sulistrowickiego. Źródło: wrosip.pl
Sulistrowice w roku 1966 z naniesionym miejscem nieistniejącego jeszcze Zalewu Sulistrowickiego. Źródło: wrosip.pl

Roku 2009 – Uszkodzenia zapory po ulewnych deszczach

Rok 2013 – podmycie zapory zalewu i groźba powodzi

Po intensywnych deszczach w czerwcu 2013 roku, spływająca i nieuregulowana woda niebezpiecznie podmyła zaporę zalewu. Zagrożenie zalaniem dla 11 miejscowości stało się bardzo realne. Zagrożona była również znajdująca się poniżej oczyszczalnia ścieków. Na szczęście prowadzona na miejscu interwencja zapobiegła tragedii.

Spuszczenie wody z Zalewu Silistrowickiego

Po powodzi podjęte zostały decyzje o remoncie zapory. W pierwszej turze ruszyły prace remontowe mające na celu odbudowę podmytego kawałka tamy. Podmyta część nawierzchni wału została wycięta, zagęszczona i odbudowana.

Aby umożliwić przeprowadzenia prac remontowych przy uszkodzonych śluzach spustowych zbiornika, żyjące w zalewie ryby zostały odłowione, a woda wypompowywana przy pomocy wysokowydajnych pomp.

Dno Zalewu Sulistrowickiego skrywało liczne „skarby”. To co odsłoniło lustro wody, stanowiło ponure świadectwo destrukcyjnej działalności człowieka. W mulistym dnie pomiędzy tysiącami pozostałych skorup muszli małż, zalegało mnóstwo śmieci.

Niestety prace remontowe nie ruszyły od razu. Zalew Sulistrowicki pozostał więc bez wody na kilka kolejnych lat, z małym korytkiem przepływającego Potoku Sulistrowickiego. W tym czasie mogliśmy być świadkami tego w jak fantastyczny i szybki sposób potrafi odradzać się przyroda. Już wczesną jesienią 2013 roku mulaste dno zbiornika zazieleniło się od młodych traw i chwastów, aby w kolejnych latach zamienić się w prawdziwą gęstwinę.

W roku 2016 zbiornik nadal pozostawał bez wody, a o tym że jest to zalew przypominała jedynie zapora oraz wystająca z zarośli konstrukcja śluzy.

Rozpoczęcie prac remontowych

Wreszcie po blisko trzech latach od uszkodzenia tamy w roku 2016 ruszyły prace remontowe mające za zadanie przywrócenie wszystkich pełnionych przez zalew funkcji, czyli przeciwpowodziowej, rekreacyjnej i przyrodniczej. Zarośnięte już mocno dno zostało oczyszczone a zalegający muł wywieziony został ciężarówkami, m.in na jedną z działek w Sulistrowicach. Wykonano częściowe odmulenie dna zbiornika, wymianę elementów upustów dennych, naprawę i uszczelnienie betonowych elementów zapory, takich jak ekran zapory od strony odwodnej, sztolnia i wieża przelewowa, odtworzenie sieci reperów i udrożnienie sieci piezometrów, remont granitowych nabrzeży Potoku Sulistrowickiego u wylotu sztolni, kompleksowy remont drogi wraz z wykonaniem odwodnień.

Rok 2017 – zakończenie prac remontowych i napełnianie zalewu

Kosztem ok 2mln zł zakończone zostały prace remontowe i Zalew Sulistrowicki otrzymał zgodę na ponowne napełnienie wodą. Teraz już wszystko zależało od pogody i wielkości opadów. Rok 2017 był dość deszczowy i zalew napełniał się wodą w szybkim tempie. Od tego momentu Zalew Sulistrowicki powrócił jako atrakcja turystyczna Masywu Ślęży.

Rok 2018 – usterka śluzy

W lutym 2018 roku doszło do awarii instalacji spustowej. Skutkiem tego był intensywny zrzut wody z zalewu do Potoku Sulistrowickiego. Sytuacja została opanowana, a ilość zrzucanej wody znacznie zmniejszona za pomocą worków z piaskiem. Na szczęście incydent zakończył się bez dodatkowych strat.

Rok 2018 – budowa miejskiej plaży na południowym brzegu Zalewu Sulistrowickiego

Na początku roku 2018 zapadła decyzja o wybudowaniu

Zalew Sulistrowicki - galeria


Proszę obrócić urządzenie