Regulamin Korony Masywu Ślęży

PATRONI KORONY MASYWU ŚLĘŻY

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, zasady działania Projektu Korona Masywu Ślęży oraz zdobywania odznak dostępnych w tym projekcie.
 2. Celem zdobywania odznak jest popularyzacja turystyki aktywnej w obrębie Masywu Ślęży oraz poznawanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych regionu, w szczególności Ślężańskiego Parku Krajobrazowego.
 3. Zdobywanie odznak „Korony Masywu Ślęży” zwanej dalej „koroną” ma charakter regionalny.
 4. Korona Masywu Ślęży ustanowiona została przez turystyczny portal internetowy visitSobotka.
 5. Do rozpoczęcia zdobywania Korony Masywu Ślęży wymagana jest rejestracja on-line podczas, której podać należy imię, nazwisko, oraz adres e-mail. Rejestracja, podanie danych i przystąpienie do projektu jest dobrowolne.
 6. Formularz rejestracji dostępny jest na stronie Korony Masywu Ślęży pod adresem: https://visitsobotka.com/korona-masywu-slezy/formularz-zgloszenia-do-korony-masywu-slezy/.
 7. W celu zdobycia Korony Masywu Ślęży należy odwiedzić:
  Wieżyca – 415 m n.p.m.,
  Szczytna – 466 m n.p.m.
  Radunia – 573 m n.p.m. (szczyt Raduni nie jest dostępny dla ruchu turystycznego – wymagany pkt o współrzędnych: 50.8336012, 16.7130547)
  Ślęża – 718 m n.p.pm., ( przy betonowej wieży widokowej )
 8. Ustala się trzy stopnie odznak: brązową, srebrną i złotą. Warunki dla zdobycia poszczególnych stopni (odznak) określają poniższe zasady:
  • ODZNAKA BRĄZOWA – zdobycie 4 szczytów „Korony” w czasie dłuższym niż 2 dni w ciągu jednego roku kalendarzowego
  • ODZNAKA SREBRNA – zdobycie 4 szczytów „Korony” do 2 dni następujących jeden po drugim
  • ODZNAKA ZŁOTA – zdobycie 4 szczytów „Korony” w jeden dzień, pokonując wyznaczony szlak długości 25 km:
   Wiatrak Gogołów (Wzgórza Kiełczyńskie żółty szlak PTTK) Szczytna 466 m n.p.m. – Kiełczyn – Przełęcz Tąpadła (niebieski szlak PTTK) – Radunia 573 m n.p.m. (szczyt Raduni nie jest dostępny dla ruchu turystycznego – wymagany pkt o współrzędnych: 50.8336012, 16.7130547) Przełęcz Tąpadła (niebieski szlak PTTK) Rezerwat Skalna (Skalna Perć) – Ślęża 718 m n.p.m. (przy wieży betonowej) dalej (żółty i czerwony szlak PTTK) – Wieżyca 415 m n.p.m. (żółty szlak PTTK) – Dom Turysty Pod Wieżycą.
   Ślad GPS w postaci pliku .gpx dostępny jest do pobrania na stronie https://visitsobotka.com/korona-masywu-slezy/

Weryfikacja zdobywców

 1. W celu uzyskania prawa do nabycia jednej z odznak Korony Masywu Ślęży niezbędne jest przedstawienia materiałów weryfikacyjnych.
 2. Podstawą weryfikacji zdobycia określonego szczytu lub punktu jest udostępnienie w wersji elektronicznej dokumentacji zdjęciowej – selfie z datą na wyznaczonych szczytach (punktach) lub pliku śladu w formacie .gpx z urządzenia rejestrującego trasę lub screenów z aplikacji rejestrującej trasę, na których widoczne są wszystkie wymagane elementy. Poniżej znajduje się lista wymaganych punktów weryfikacyjnych:
  • Wieżyca 415 m n.p.m. – przy wieży Bismarcka
  • Szczytna 466 m n.p.m. – przy tablicy z nazwą szczytu, na szczycie
  • Radunia 573 m n.p.m. – przy tablicy informacyjnej Lasów Państwowych lub przy słupku z oznaczeniem drogi nr 16 (szczyt Raduni nie jest dostępny dla ruchu turystycznego – wymagany pkt o współrzędnych: 50.8336012, 16.7130547).
  • Ślęża 718 m n.p.m. – przy wieży za kościołem Na Ślęży (betonowa wieża obserwacyjna przy Zbójeckich Skałach)
 3. Weryfikacji dokonujemy w miejscu, w którym chcemy nabyć odznakę.
 4. Lista punktów, w których możliwe jest wykonanie weryfikacji oraz nabycia odznaki dostępna jest poniżej.
 5. W przypadku, w którym zdobywca „Korony” nie chce nabywać odznaki, weryfikacja możliwa jest tylko i wyłącznie on-line na stronie visitSobotka.com.

Uzyskanie odznaki

 1. Warunkiem niezbędnym do uzyskania możliwości nabycia Odznaki Zdobywcy Korony Masywu Ślęży jest wcześniejsza rejestracja do korony na stronie: https://visitsobotka.com/korona-masywu-slezy/formularz-zgloszenia-do-korony-masywu-slezy/
 2. Do potwierdzenia dokonania rejestracji wymagane jest aby Zdobywca znajdował się na aktualnej liście osób zarejestrowanych, do zdobywania Korony Masywu Ślęży dostępnej na stronie https://visitsobotka.com/korona-masywu-slezy/loza-zdobywcow-korony-masywu-slezy/
 3. W przypadku, w którym Zdobywca nie wyświetla się na liście, a dokonał już rejestracji, w celu nabycia odznaki, należy okazać email z potwierdzeniem rejestracji, który wysyłany jest automatycznie po jej dokonaniu lub wyświetlić ekran weryfikacji dostępny na stronie https://visitsobotka.com/korona-masywu-slezy/weryfikacja-w-punkcie/.
 4. Każdą z odznak Zdobywcy Korony Masywu Ślęży uzyskać można po pozytywnym przejściu weryfikacji w jednym z poniższych punktów:
  • Dom Turysty Pod Wieżycą – ul. Armii Krajowej 13, 55-050 Sobótka – weryfikacji dokonuje personel obiektu
  • Ślężański – Sklep lokalny oraz Informacja Turystyczna – ul. Świdnicka 7A, 55-050 Sobótka – weryfikacji dokonuje personel obiektu
  • serwis visitSobotka.com – wysyłka na wskazany adres – materiały do weryfikacji należy przesłać za pośrednictwem formularza weryfikacyjnego dostępnego na stronie Korony Masywu Ślęży.
 5. Odznaka Zdobywcy Korony Masywu Ślęży jest płatna. Koszt odznaki wynosi 29,00 zł.
 6. W celu dokonania zakupu odznaki w jednym z punktów, niezbędne jest podanie swojego imienia, nazwiska oraz adresu email.

Loża Zdobywców Korony Masywu Ślęży

 1. W ramach projektu Korony Masywu Ślęży prowadzona jest Loża Zdobywców Korony Masywu Ślęży zwana dalej Lożą.
 2. Loża jest publicznie dostępna w serwisie visitSobotka.com pod adresem: https://visitsobotka.com/korona-masywu-slezy/loza-zdobywcow-korony-masywu-slezy/
 3. Każdy zdobywca, który przeszedł pozytywnie weryfikację zostaje umieszczony w Loży.
 4. W przypadku nie wyrażenia zgody na publikację wszystkich danych, w Loży wyświetlane będzie tylko imię Zdobywcy oraz daty rejestracji i zdobycia korony, a także, województwo, miejscowość i rodzaj zdobytej odznaki.
 5. W Loży udostępnione mogą zostać poniższe dane: imię, nazwisko, rok urodzin, rodzaj zdobytej odznaki, data zdobycia Korony, miejscowość zamieszkania, województwo, kraj, zdjęcie zdobywcy.

Płatności

 1. Wszelkie płatności związane z Koroną Masywu Ślęży realizowane są za pośrednictwem aktualnie dostępnych operatorów szybkich płatności online lub bezpośrednio przelewem na rachunek bankowy podany podczas dokonywania płatności lub u Partnerów oferujących nabycie odznaki.
 2. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać na adres kontakt@visitsobotka.com lub u Partnera, u którego został dokonany zakup.
 3. Wszelkie pozostałe reklamacje dotyczące projektu zgłaszać należy na adres email: kontakt@visitsobotka.com lub za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni roboczych. O wyniku reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości email, przesłanej na adres użyty do utworzenia konta w aplikacji.

Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Monte Silentii z siedzibą w 55-050 Sulistrowice, ul. Krótka 1 oraz firma INFORD – Łukasz Ordecha z siedzibą w 55-050 Sulistrowice, ul. Krótka 1, NIP: 691-205-05-45 będąca Operatorem Projektu.
 2. Możesz się z nami skontaktować poprzez email: kontakt@visitSobotka.com, za pomocą formularza dostępnego na stronie https://visitsobotka.com/kontakt/, telefonicznie: 664871959, lub listownie na adres podany powyżej.
 3. Twoje dane osobowe pozyskaliśmy i przetwarzamy ponieważ utworzyłeś zgłoszenie do Projektu Korona Masywu Ślęży.
 4. Celem przetwarzania Twoich danych jest zapewnienie realizacji oraz dostarczania zamówionych produktów/usług oraz powiadamianie Ciebie o ich statusach. Dane przetwarzane są również dla celów podatkowych oraz księgowych.
 5. W powyższych celach przetwarzamy lub możemy przetwarzać, następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, email, Twoje zdjęcie.
 6. Twoje dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie przez administratora danych Operatora Programu oraz Partnerów programu, a także ewentualne podmioty upoważnione do przetwarzania tych danych przez administratora, tylko i wyłączenie w ramach realizacji zamówionych przez Ciebie produktów/ usług np. (operatorzy płatności, firmy kurierskie, dostawcy usług hostingowych)
 7. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres obowiązywania umowy zawartej z Tobą oraz przez czas, który wymagany jest odrębnymi przepisami dla celów sprawozdawczości oraz kontroli podatkowej przez organy administracji państwowej.
 8. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci określone uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych i ich poprawiania (art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
  • prawo do sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r
  • prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
  • prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) GIODO.

Postanowienia końcowe

 1. Zdobywanie „korony” ma charakter indywidualny i dobrowolny. Każdy uczestnik rejestrując się do udziału w „koronie” oświadcza, że jest świadomy ryzyka z tytułu uprawiania turystyki górskiej.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące interpretacji regulaminu rozstrzyga operator Projektu Korona Masywu Ślęży.
 3. Ewentualne spory związane z projektem Korona Masywu Ślęży będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.
 4. Wszelkie uwagi zgłaszać można za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie Korony Masywu Ślęży.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2023 roku.

Proszę obrócić urządzenie