Ślężański Produkt Lokalny – mapa

Masyw Ślęży to miejsce magiczne. Przyciągnął i przyciąga ludzi, rzemieślników i artystów, którzy swoją pracą wizją i wyobraźnią, każdego dnia, wspólnie tworzą bezcenną wartość tego regionu.

Wiele powstających tutaj produktów i usług posiada specjalny Certyfikat Produktu Lokalnego, który jest szczególnym potwierdzeniem jakości oraz związku z Masywem Ślęży.

Ślężański Produkt Lokalny to znak, o który ubiegać się mogą  wytwórcy i producenci rolno-spożywczy, rzemieślnicy oraz usługodawcy branży turystycznej z regionu Masywu Ślęży. Aby stać się użytkownikiem znaku promocyjnego „Ślężański Produkt Lokalny” wymagane jest, by produkt lub usługa wykazywała silny związek z Regionem Ślężańskim (Gminy: Dzierżoniów, Jordanów Śląski, Łagiewniki, Marcinowice, Mietków, Niemcza, Piława Górna i Sobótka), jej przyrodą, kulturą i gospodarką. Producenci i usługodawcy winni postępować zgodne z zasadami etycznego biznesu, a swoją działalnością nie szkodzić środowisku. Znak wydawany jest przez Stowarzyszenie Ślężanie.

Mapa lokalizacji Ślężańskiego Produktu Lokalnego


Proszę obrócić urządzenie