Regulamin Programu Karta Rabatowa visitSobotka

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki członkostwa i zasady programu Karta Rabatowa visitSobotka oraz warunki używania aplikacji programu Karta Rabatowa visiSobotka. Utworzenie konta i korzystanie z aplikacji oznacza akceptację regulaminu.
 2. Właścicielem Programu, aplikacji Karta Rabatowa visitSobotka jest Stowarzyszenie Rozwoju Monte Silentii z siedzibą w 55-050 Sulistrowice, ul. Krótka 1, NIP: 896 162 09 89, REGON: 524117914.
 3. Operatorem Programu oraz administratorem danych osobowych jest firma INFORD – Łukasz Ordecha z siedzibą w 55-050 Sulistrowice, ul. Krótka 1, NIP PL691-205-05-45.
 4. W ramach Programu Użytkownicy posiadający aktywną aplikację Karty Rabatowej visitSobotka mają prawo do korzystania z rabatów oferowanych w danym momencie przez Partnerów Programu.
 5. W ramach Programu Partnerzy zobowiązują się do udzielania rabatów oraz przygotowywania specjalnych dedykowanych ofert przeznaczonych dla Użytkowników karty.
 6. Z rabatów oraz ofert Partnerów mogą korzystać Użytkownicy posiadający aktywną kartę.
 7. Pełna lista Partnerów oraz oferowanych przez nich rabatów wraz z opisem warunków ich uzyskania, dostępna jest na stronie internetowej Karty pod adresem https://visitsobotka.com/karta-rabatowa-visitsobotka. Liczba Partnerów oferujących rabaty oraz liczba i wysokość rabatów mogą ulegać zmianie w czasie i nie są stałe.

Korzystanie z rabatów partnerskich

 1. Aby korzystać z rabatów i ofert dostępnych w Programie, niezbędna jest aktywacja karty.
 2. Aktywacji karty dokonuje się po utworzeniu konta w internetowej aplikacji Karty Rabatowej.
 3. Kartę aktywuje za pomocą zakupionego kodu aktywacyjnego lub dokonując opłaty subskrypcji bezpośrednio w aplikacji, po założeniu konta.
 4. Karta aktywowana jest na okres jednego roku. Po tym terminie, aby nadal korzystać z rabatów należy dokonać ponownej opłaty subskrypcji karty na kolejny rok.
 5. Wszystkie wysokości opłat dostępne są na stronie internetowej karty oraz w aplikacji internetowej.
 6. Karta aktywowana jest imiennie dla jednego Użytkownika i uprawnia do korzystania z rabatów tylko przez niego.
 7. Aby zrealizować rabat Użytkownik musi poinformować o tym Partnera ( sprzedawcę) oraz okazać do weryfikacji ekran weryfikacyjny w aplikacji.
 8. Partner zobowiązany jest do weryfikacji ważności karty Użytkownika.
 9. W celu dokonania weryfikacji ważności karty Użytkownik musi wyświetlić na swoim urządzeniu weryfikacyjny kod QR i udostępnić go Partnerowi do zeskanowania.
 10. W przypadku nieważności karty Partner ma prawo i obowiązek nie zrealizować rabatu. Aby uzyskać rabat w takim przypadku Użytkownik Karty może dokonać jej szybkiej aktywacji online za pomocą szybkich płatności dostępnych w aplikacji lub za pośrednictwem zakupionego u Partnera kodu aktywacyjnego.

Aplikacja internetowa

 1. Aby korzystać z rabatów Użytkownik musi utworzyć konto w internetowej aplikacji karty.
 2. Utworzenie konta w aplikacji jest bezpłatne.
 3. Warunkiem korzystania z aplikacji jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz jego pełna akceptacja.
 4. Z dostępu do konta w aplikacji korzystać można zarówno na komputerach stacjonarnych jak i urządzeniach mobilnych.
 5. Do poprawnego korzystania z aplikacji oraz uzyskiwania rabatów niezbędne jest urządzenie mobilne, z dostępem do internetu, wyposażone w ekran, takie jak smartfon, tablet działające w oparciu o systemem operacyjny Windows, Android lub iOs, z zainstalowaną przeglądarką internetową.
 6. Użytkownicy, którzy utworzyli konto w aplikacji wyrażają zgodę na otrzymywanie wiadomości email z informacjami dotyczącymi aktualnych ofert rabatowych dostępnych w aplikacji oraz wydarzeń w Masywie Ślęży.

Płatności

 1. Wszelkie płatności realizowane są za pośrednictwem aktualnie dostępnych operatorów szybkich płatności online lub bezpośrednio przelewem na rachunek bankowy podany podczas dokonywania płatności.
 2. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać na adres kontakt@visitsobotka.com.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni roboczych. O wyniku reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości email, przesłanej na adres użyty do utworzenia konta w aplikacji.
 4. Dokonując płatności aktywacyjnej Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i jest świadomy o braku możliwości odstąpienia od umowy po jej wykonaniu.

Usunięcie konta

 1. Aby usunąć konto w aplikacji użytkownik musi przesłać wiadomość z prośbą o likwidację konta za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w aplikacji.
 2. Na podstawie przesłanej prośby Operator Programu w ciągu 7 dni dokona blokady konta Użytkownika.
 3. W terminie 30 dni od dnia zgłoszenia konto Użytkownika zostanie trwale usunięte z aplikacji. Wszystkie dane użytkownika dotyczące aplikacji zostaną usunięte.
 4. Po likwidacji konta przed wygaśnięciem terminu ważności jego subskrypcji, jego ponowna aktywacja nie będzie możliwa.

Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Monte Silentii z siedzibą w 55-050 Sulistrowice, ul. Krótka 1 oraz firma INFORD – Łukasz Ordecha z siedzibą w 55-050 Sulistrowice, ul. Krótka 1, NIP: 691-205-05-45 będąca Operatorem Programu.
 2. Możesz się z nami skontaktować poprzez email: kontakt@visitSobotka.com, telefonicznie: 664871959, lub listownie na adres podany powyżej.
 3. Twoje dane osobowe pozyskaliśmy i przetwarzamy ponieważ utworzyłeś konto w naszym serwisie lub zamówiłeś jedną z usług, które oferujemy.
 4. Celem przetwarzania Twoich danych jest zapewnienie realizacji oraz dostarczania zamówionych produktów/usług oraz powiadamianie Ciebie o ich statusach. Dane przetwarzane są również dla celów podatkowych oraz księgowych.
 5. W powyższych celach przetwarzamy lub możemy przetwarzać, następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, email, rodzaj systemu operacyjnego urządzenia oraz dodane w aplikacji Twoje zdjęcie.
 6. Twoje dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie przez administratora danych Operatora Programu oraz Partnerów programu, a także ewentualne podmioty upoważnione do przetwarzania tych danych przez administratora, tylko i wyłączenie w ramach realizacji zamówionych przez Ciebie produktów/ usług np. (operatorzy płatności, firmy kurierskie, dostawcy usług hostingowych)
 7. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres obowiązywania umowy zawartej z Tobą oraz przez czas, który wymagany jest odrębnymi przepisami dla celów sprawozdawczości oraz kontroli podatkowej przez organy administracji państwowej.
 8. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci określone uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych i ich poprawiania (art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
  • prawo do sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r
  • prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
  • prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) GIODO.

Postanowienia końcowe

 1. Ewentualne spory związane z Programem Karta Rabatowa visitSobotka będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.
 2. Użytkownicy Karty, którzy przez okres jej subskrypcji nie skorzystali z dostępnych dla nich rabatów, nie mogą żądać ani otrzymać żadnej gratyfikacji z tego tytułu.

Polityka plików cookies

Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność danego użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają one urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

Jakiego rodzaju plików „cookie” używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Pliki cookie sesyjne Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki. Pliki cookie służące do analiz Pliki cookie pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.

Pliki cookie używane do targetowania Pliki cookie zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

Usuwanie plików „cookies” Najpopularniejsze przeglądarki oferują możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać, korzystając z poniższych linków. Internet Explorer Firefox Google Chrome Safari


Proszę obrócić urządzenie