W Masywie Ślęży znajduje się około 90 źródeł, źródlisk i cieków wodnych
Dodaj do polubionych 0

W Masywie Ślęży znajduje się około 90 źródeł, źródlisk i cieków wodnych

Na obszarze Masywu Ślęży występuje około 90 źródeł. Najwięcej źródeł występuje na stokach (89%), atylko nieliczne mają charakter grzbietowy lub zboczowy (11%). Temperatura źródeł w ...

Proszę obrócić urządzenie