Dodaj do polubionych 0

Góra Szczytna 466 m n.p.m.

Szczytna – najwyższe wzniesienie Wzgórz Kiełczyńskich wchodzących w skład Masywu Ślęży. Szczyt mierzy 466 m n.p.m. i znajduje się przy granicy powiatu dzierżoniowskiego z powiatem świdnickim.

Mimo iż Szczytna jest odosobnionym szczytem leżącym na południowy zachód od Raduni, to została włączona do Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Jest oddzielona od głównej części tego parku. Na południe od wzniesienia biegnie droga przez wieś Kiełczyn.

Szczytna wchodzi w skład szczytów Korony Masywu Ślęży oraz Biegowej Korony Masywu Ślęży

Góra Szczytna 466 m n.p.m. - galeria


Proszę obrócić urządzenie