Dodaj do polubionych 0

Mnich – kamienna rzeźba kultowa

„Mnich” – Jedno z niezwykle rzadkich, megalitycznych dzieł, wykonane z miejscowego granitu o wysokości około 240 cm ( 260 wraz z bazą ). Kształtem przypomina kręgiel lub wg niektórych smukłą wazę. służył prawdopodobnie do kultu fallicznego, na co wskazuje jego kształt. Pierwotnie stał w polu między wsiami Garncarsko a Maniów Wielki. Prawdopodobnie pełnił funkcję słupa milowego na 1/3 odległości między Wrocławiem a Świdnicą. Jeszcze w 1937 r. znaleziono przy nim złożone w „ofierze” gotowane ziemianki. Po 1950 r Mnich przeniesiony został do Sobótki u ustawiony na rozstaju ulic Piotra Włosta oraz Armii Krajowej. Podczas remontów tych ulic przeniesiony został w obecne miejsce. Przy ul. Armii Krajowej w Sobótce.
Mnich wpisany został do rejestru zabytków w roku 1969.

Źródła:
it.slezanie.eu
pl.wikipedia.org

Mnich – kamienna rzeźba kultowa - galeria


Proszę obrócić urządzenie