Dodaj do polubionych 2

Studnia Świętego Świerada – źródło życia

Studnia Świętego Świerada czyli tzw „źródło życia” to bez wątpienia jedno z najbardziej znanych źródeł masywu Ślęży. Zlokalizowane nieopodal Potoku Sulistrowickiego i pozostałości po Parku Wenecja.

Ze źródła czerpią wodę zarówno turyści jak i okoliczni mieszkańcy.

W całym Masywie Ślęży występuje ok 100 przeróżnych źródeł, wypływów i cieków. Niektóre z nich otrzymało swoje nazwy i zostało w jakimś stopniu zagospodarowane, np poprzez utworzenie kamiennych murków i kranów. Duża część z nich to źródła i cieki okresowe.

Większość ujęć źródeł na Ślęży powstało pierwotnie staraniom pierwszej organizacji zajmującej się turystyką na Ślężę, tzw. Towarzystwa Ślężąńskiego ( Zobtengebirsverin ) utworzonym w 1885 roku. Był to rok, w którym za sprawą wybudowania linii kolejowej Wrocław – Sobótka nastąpił intensywny rozwój turystyki.

Studnia Świętego Świerada – źródło życia - galeria


Proszę obrócić urządzenie