Dodaj do polubionych 1

Zamek w Sobótce Górce

Najciekawszym zabytkiem Sobótki Górki jest zamek. Budynek powstał pierwotnie jako siedziba klasztoru kanoników regularnych, ufundowanego przez Piotra Włostowica. Najstarsza część zamku to kaplica z XII w. W latach 1524-1553 kaplicę rozbudowano o część mieszkalną, która została powiększona w 1585 r. Opactwo zostało zniszczone i ograbione podczas wojny trzydziestoletniej. Na początku XIX w. zabudowania, poza kościołem, sprzedano w prywatne ręce. Kolejny właściciel, rodzina von Kulmiz, po przejęciu zabudowań mieszkalnych i gospodarczych przebudowała je na neorenesansowy zamek. Prace te, według projektu Wilhelma Rheniusa, wykonano w latach 1886-1891. W obiekcie do dziś zachowały się formy gotyckie i renesansowe. Dawny XV-wieczny kościół mieści się we wschodniej części budynku, wieża z XVI w. w części środkowej, a średniowieczna kaplica znajduje się wewnątrz kompleksu.

który przebudował Eugeniusz von Kulmitz. W obecnym kształcie powstał z kilku samodzielnych budowli, w tym kościoła, plebanii i pałacu. Najstarsze jego fragmenty pochodzą z X wieku, a do najcenniejszych należą dwa kamienne, romańskie lwy znajdujące się przy bocznym wejściu.

Zamek w Sobótce Górce - galeria


Proszę obrócić urządzenie