Dodaj do polubionych 0

Źródło Anny

Źródło Anny, zlokalizowane jest na wschodnim zboczu Ślęży, pomiędzy Traktem Bolka, a szlakami czerwonym, żółtym i czarnym, nieopodal Ścieżki Pod Skałami tuż przy granicy Rezerwatu Góry Ślęża.

Źródło Anny dawniej nosiło nazwę źródła Eugena dla upamiętnienia Eugena von Kulmiza, który sfinansował prowadzące do niego kamienne schody.

Niedaleko źródła znajduje się formacja skalna Skały Władysława

Źródło cechuje się niską wydajnością 0,01 [dm3/s] latem często bywa wyschnięte.

W całym Masywie Ślęży występuje ok 100 przeróżnych źródeł, wypływów i cieków. Niektóre z nich otrzymało swoje nazwy i zostało w jakimś stopniu zagospodarowane, np poprzez utworzenie kamiennych murków i kranów. Duża część z nich to źródła i cieki okresowe.

Większość ujęć źródeł na Ślęży powstało pierwotnie staraniom pierwszej organizacji zajmującej się turystyką na Ślężę, tzw. Towarzystwa Ślężąńskiego ( Zobtengebirsverin ) utworzonym w 1885 roku. Był to rok, w którym za sprawą wybudowania linii kolejowej Wrocław – Sobótka nastąpił intensywny rozwój turystyki.

Źródło Anny - galeria


Proszę obrócić urządzenie