Dodaj do polubionych 0

Źródło Friedricha Ludwiga Jahna (św. Jana)

Źródło Friedricha Ludwiga Jahna czyli źródło św. Jana zlokalizowane jest nieopodal Ścieżki pod skałami na północno zachodnim zboczu Ślęży na zachód od szlaku niebieskiego.

W całym Masywie Ślęży występuje ok 100 przeróżnych źródeł, wypływów i cieków. Niektóre z nich otrzymało swoje nazwy i zostało w jakimś stopniu zagospodarowane, np poprzez utworzenie kamiennych murków i kranów. Duża część z nich to źródła i cieki okresowe.

Większość ujęć źródeł na Ślęży powstało pierwotnie staraniom pierwszej organizacji zajmującej się turystyką na Ślężę, tzw. Towarzystwa Ślężąńskiego ( Zobtengebirsverin ) utworzonym w 1885 roku. Był to rok, w którym za sprawą wybudowania linii kolejowej Wrocław – Sobótka nastąpił intensywny rozwój turystyki.

Źródło Friedricha Ludwiga Jahna (św. Jana) - galeria


Proszę obrócić urządzenie