Dodaj do polubionych 0

Źródło Gustava Lustiga

Nazwa źródła upamiętnia postać Gustava/Georga Lustiga, wrocławskiego lekarza i członka Towarzystwa Ślężańskiego, badacza archeologicznego Masywu Ślęży.
W XX wieku członkowie Zobten Gebirgs Verein obudowali źródło charakterystyczną kamienną obudową.

Źródło charakteryzuje się okresowym wypływem wody.

W całym Masywie Ślęży występuje ok 100 przeróżnych źródeł, wypływów i cieków. Niektóre z nich otrzymało swoje nazwy i zostało w jakimś stopniu zagospodarowane, np poprzez utworzenie kamiennych murków i kranów. Duża część z nich to źródła i cieki okresowe.

Większość ujęć źródeł na Ślęży powstało pierwotnie staraniom pierwszej organizacji zajmującej się turystyką na Ślężę, tzw. Towarzystwa Ślężąńskiego ( Zobtengebirsverin ) utworzonym w 1885 roku. Był to rok, w którym za sprawą wybudowania linii kolejowej Wrocław – Sobótka nastąpił intensywny rozwój turystyki.

Źródło Gustava Lustiga - galeria


Proszę obrócić urządzenie