Dodaj do polubionych 0

Piwna mila w Browarze Wieżyca

04.11.2023

Zawodnicy biegną tam i z powrotem, dystans jednej mili, od Browaru Wieżyca, (ul. Armii Krajowej 13) do sędziego usytuowanego na stoku „Janosik”. Impreza o charakterze rekreacyjnym, połączona z degustacją Browaru Wieżyca. Zwycięża zawodnik, który przebiegnie najwięcej pętli.
Wpisowe 140 złotych. Opłata obejmuje degustację piwa oraz pamiątkowy, ceramiczny puchar. Impreza zalecana biegaczom lubiącym piwo na punktach żywieniowych 😉
Regulamin: I Piwna Mila pod Wieżycą 2023 – REGULAMIN
I. Cel imprezy
Celem imprezy jest promowanie aktywnego stylu życia poprzez zabawę biegową oraz degustacja Browaru Wieżyca.
II. Organizator
Dom Turysty pod Wieżycą
Ul. Armii Krajowej 13, 55-050 Sobótka
III. Termin i miejsce startu
04-11-2023 godz. 13.00
Miejsce startu i mety to Browar Wieżyca przy Domu Turysty pod Wieżycą w Sobótce przy ul. Armii Krajowej 13.
IV. Trasa i dystans
Dystans: Pętla o długości 1 mili powtarzana po każdorazowym wypiciu 0,5 litra piwa (do wyboru również bezalkoholowe. Zawodnicy biegną wzdłuż byłego stoku narciarskiego „Janosik” w dół i po okrążeniu sędziego wracają w górę do miejsca startu.
VI. Punkt żywieniowy
W miejscu startu czynny będzie grill.
VII. Warunki uczestnictwa i opłata
W imprezie mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 04.11.2023 ukończą 18 lat i opłacą wpisowe.
Zawodnicy, dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu górskim.
Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej jest jednoznaczna z przyjęciem warunków regulaminu biegu.
Każdy zawodnik podaje przed startem pseudonim, którym będzie się posługiwał na trasie okrążając sędziego usytuowanego na stoku „Janosik”
Opłata startowa wynosi 140 zł. I obejmuje 3L piwa, oraz pamiątkowy, ceramiczny puchar.
W przypadku wyboru opcji z koszulką opłata wzrasta o 90 zł.
Zapisy prowadzone są w portalu DataSport. Ilość przygotowanych pakietów startowych ustalana jest w oparciu o listę zawodników opłaconych. Wpisowe należy wpłacać na konto DataSport.
Opłata nie podlega zwrotowi. Można ją przenieść na innego zawodnika.
VIII. Zgłoszenia do biegu
Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.datasport.pl . Będą również prowadzone zapisy w dniu i miejscu startu.
Odbiór pakietów za okazaniem wysłanego drogą e-mail QR KODU tylko w biurze zawodów w czasie jego pracy. Nie wysyłamy pakietów pocztą.
IX. Nagrody i klasyfikacja
Zwycięża zawodnik, który przebiegnie najwięcej pętli. Przewidziana jest dodatkowa nagroda ufundowana przez Browar Wieżyca.
X. Zakończenie imprezy
Po zakończeniu biegu na miejscu będzie dostępny posiłek regeneracyjny (dodatkowo płatny)..
XI. Postanowienia końcowe
Organizator zapewnia opiekę medyczną w strefie startu/mety biegu..
Zawodnik startując w imprezie wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w celach promocji imprezy, oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów i promocji imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych postanowień regulaminu powodowanych siłą wyższą. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.


Wydarzenie płatne, cena:  140-230PLN
Data rozpoczęcia: 04.11.2023
Data zakończenia: 04.11.2023
Więcej informacji o Piwna mila w Browarze Wieżyca znajdziesz na: stronie wydarzenia:

oraz na facebooku
https://www.facebook.com/events/345324297933694/?active_tab=about
Dodane przez: VS

Proszę obrócić urządzenie